mandag 18. oktober 2010

Sosialisme

Sosialisme mot frihet.

Den sosialistiske ideologi bygger på et ønske om økonomisk og generell  likhet mellom mennesker, den etterstreber et utopisk samfunn hvor alle er like mye verdt på arbeidsmarkedet, har like interesser og lik intelligens. Det finnes mange Eksempler på hvordan sosialistene presser disse verdiene  på folk. Et eksempel  er skattepolitikken  som rammer dem som har over middels inntekt.  Hvis du ser bort fra offentlige utgifter er det disse menneskene som koster samfunnet minst i form av kriminalitet, sykdom og bistand. At det er disse menneskene som blir sittende med samfunnets kostnader i så stor grad som i dag er ikke logisk.  Om vi skal overføre denne situasjonen til dagliglivet vil vi kunne finne dette scenarioet.
Jens og Stalin går  i butikken og kjøper en kjekspakke, de må spleise ettersom ingen har råd. Jens betaler  
20kr mens Stalin betaler 10kr. Stalin tar halvparten av kjeksene og løper av sted.
Ikke misforstå meg, en viss skatt er nødvendig for å kunne hjelpe de svakest stilte i samfunnet, men det går mot alle mine moralske prinsipper at man skal belønnes for å være slapp og/eller dum.

Sosialistene i Norge begrenser også den personlige friheten noe som gjør det lett å trekke linjer til Marxismen i Russland, Kina og Kambodsja hvor  personlig frihet ikke har eksistert mens kommunistene har hatt makten.  Vladimir Lenin, Josef  Stalin, Mao Zedong og Pol Pot  er bare noen eksempler på lederne i Marxistregimer og jeg tror jeg  tar rett når jeg omtaler dem alle som diktatorer med utallige liv på samvittigheten. Nå skal det sies at våre ledere er langt ifra diktatorer,
 men den moderne sosialismen ble tross alt oppfunnet av Karl Marx som en mellomfase mellom tsarveldet og kommunismen. Det er liten sjanse for at Norge skal utvikle seg så langt mot venstre, men jeg mener vi allerede  er for røde.
For å gi noen eksempler på hvordan dagens sosialistiske regjering krenker den private sfære  vil jeg gjerne snakke om avgifter. Regjeringen har bestemt at avgiftsnivået på alkohol og tobakk  skal ligge skyhøyt for å forhindre bruk og kjøp blant befolkningen. Dette fungerer på papiret, men i virkeligheten skremmes kundene over grensen til Sverige noe som ikke er positivt for Norges økonomi. Dessuten  burde det være forbrukerens eget avsvar å kontrollere eget forbruk, ikke staten.

J.G.A
3 kommentarer:

 1. Veldig bra skrevet med godt språk og mye gode politiske meninger. Du trekker frem mange aktuelle og gode argumenter. Men det virker som om du generaliserer de "fattige" i Norge, og kaller dem slappe og/eller dumme. Mener du med det at alle mennesker som ikke har hatt mulighet til å ta en utdanning på grunn av mangel på fag, f.eks. på grunn av flyktning fra et fattig land med liten skoletilgang, er slappe og/eller dumme? Ikke alle i Norge kan være rikinger, og det finnes også rikinger som er så kalt "dummere" enn de "fattige". Hvis de med lav skatt er "dumme" og/eller "slappe" ville ikke mange av dem ha jobbet en gang, og dermed ikke hatt skatt. Noen må ta "dritt" jobbene her i landet og, og dette fører til lavere skatt. Kanskje det er en belønning i seg selv, at som takk for å jobbe med lav lønn, som ofte er dårlige jobber, så får man lavere skatt? Ikke glem at mange er smarte nok til å jobbe i bedre jobber.
  Ikke misforstå meg, jeg mener ikke at de "rike" skal bli "fattige" for å likestille landet, tvertimot, jeg er enig i din tankegang, men synes at du tar litt hardt i mot de med lav skatt.

  SvarSlett
 2. Hallo Jensemann. Jeg likte faktisk teksten din veldig godt. Språket er godt og variert, og det virker som om du virkelig kan det du skriver om. Du viser engasjement, noe som gjør at teksten din blir mer interessant. Jeg synes også teksten din var bra fordi jeg i hovedsak enig i det du skriver. Sosialisme er kanskje en veldig trygg ideologi, men tryggheten tar over og friheten forsvinner. Det er ikke mye mer å si, bortsett fra at du skrev en bra tekst og man merker at du er en politisk interessert ungdom.

  SvarSlett
 3. Du er trygg på det du skriver og du valgte deg et godt utgangspunkt. Du bruker store ord og teksten din er saklig og rettet mot skatt. Du evner å se det store bildet om ikke bare sosialister i historien, men også sosialismen som en ideologi. På grunn av demokratisosialismen vi praktiserer her i hjemlandet er Staten avhengig av en betydelig sum med penger for å vedlikeholde Forsvarets skip og våpen, vedlikeholde sykehus o.s.v
  I de senere årene har Staten kuttet i uendelig mange foretak. Antall protester i Oslo har økt enormt det senere året og motstanden mot SVs sosialisme og Arbeiderpartiets Sosialdemokrati med et snev av Liberalisme.
  Med denne novellen har du fanget noen av de sentrale og kritiske probleme i landet vårt.

  SvarSlett