mandag 18. oktober 2010

Sosialisme

Sosialisme mot frihet.

Den sosialistiske ideologi bygger på et ønske om økonomisk og generell  likhet mellom mennesker, den etterstreber et utopisk samfunn hvor alle er like mye verdt på arbeidsmarkedet, har like interesser og lik intelligens. Det finnes mange Eksempler på hvordan sosialistene presser disse verdiene  på folk. Et eksempel  er skattepolitikken  som rammer dem som har over middels inntekt.  Hvis du ser bort fra offentlige utgifter er det disse menneskene som koster samfunnet minst i form av kriminalitet, sykdom og bistand. At det er disse menneskene som blir sittende med samfunnets kostnader i så stor grad som i dag er ikke logisk.  Om vi skal overføre denne situasjonen til dagliglivet vil vi kunne finne dette scenarioet.
Jens og Stalin går  i butikken og kjøper en kjekspakke, de må spleise ettersom ingen har råd. Jens betaler  
20kr mens Stalin betaler 10kr. Stalin tar halvparten av kjeksene og løper av sted.
Ikke misforstå meg, en viss skatt er nødvendig for å kunne hjelpe de svakest stilte i samfunnet, men det går mot alle mine moralske prinsipper at man skal belønnes for å være slapp og/eller dum.

Sosialistene i Norge begrenser også den personlige friheten noe som gjør det lett å trekke linjer til Marxismen i Russland, Kina og Kambodsja hvor  personlig frihet ikke har eksistert mens kommunistene har hatt makten.  Vladimir Lenin, Josef  Stalin, Mao Zedong og Pol Pot  er bare noen eksempler på lederne i Marxistregimer og jeg tror jeg  tar rett når jeg omtaler dem alle som diktatorer med utallige liv på samvittigheten. Nå skal det sies at våre ledere er langt ifra diktatorer,
 men den moderne sosialismen ble tross alt oppfunnet av Karl Marx som en mellomfase mellom tsarveldet og kommunismen. Det er liten sjanse for at Norge skal utvikle seg så langt mot venstre, men jeg mener vi allerede  er for røde.
For å gi noen eksempler på hvordan dagens sosialistiske regjering krenker den private sfære  vil jeg gjerne snakke om avgifter. Regjeringen har bestemt at avgiftsnivået på alkohol og tobakk  skal ligge skyhøyt for å forhindre bruk og kjøp blant befolkningen. Dette fungerer på papiret, men i virkeligheten skremmes kundene over grensen til Sverige noe som ikke er positivt for Norges økonomi. Dessuten  burde det være forbrukerens eget avsvar å kontrollere eget forbruk, ikke staten.

J.G.A
Afrodites Basseng av Gert Nygårdshaug

AFRODITES BASSENG


Afrodites basseng er en futuristisk roman skrevet av Gert Nygårdshaug. Den samme forfattteren som har skrevet Mengele Zoo (tidenes norske roman) og Himmelblomsttreets muligheter. Handlingen i alle disse tre bøkene finner sted i det samme magiske Nygårdshaug-universet og har tråder som binder bøkene sammen. Eksempler på dette kan være at hovedpersonen i en av bøkene omtales i en av de andre, om en i en helt annen setting. Handlingsmessig er alle tre bøkene totalt forskjellige, men de deler en filosofisk vinkling på spørsmål om hvordan mennesker påvirker naturen og verden rundt oss.
I Afrodites Basseng følger vi Jonar Snefang og sønnen hans Erlan som lever isolert langt ute i ødemarken. De flytter ut for at Jonar som er biobotaniker skal kunne forske på enkelte planter og deres forplantningsevne. Hans kunnskaper innen biobotanikk blir livsviktige da et teppe av tett vegetasjon dekker verden. Takket være et gammelt Cescna sjøfly slipper Jonar og Erlan unna den hurtigvoksende grønne faren, men finner en verden hvor menneskeheten er svekket og sykelig.
I den parallelle historien vi følger gjennom hele boken følger vi Ooni, en afrikansk kvinne som er på vandring mot en fjellkjede, bort fra borgerkrigen som herjer på hjemstedet. Oonis mest elskede eiendel er en dagbok skrevet av  en pilot som styrtet i ørkenen for mange år siden. Jonars kone er også involvert i denne styrten noe som utgjør en mental kobling mellom Ooni og Jonar Snefang.
Et annet spennende aspekt ved Afrodites Basseng er den mystiske kisten Jonar mottar av sin medbygding Prost Gotvin (Fra en tidligere bok ”Prost Gotvins geometri”). I denne kassen finnes det settaklosser noe som er Et antall klosser som sammen former en forskjellig figur uansett hvordan de settes sammen. Det kommer frem av teksten at oldtidens vismenn klarte å lage 3-4 stykker, men det finnes 12 passende klosser i kisten. 
I motsetning  til Mengele Zoo har ikke Afrodites basseng storslåtte person og miljø-skildringer, men har i stedet en spennende mystikk og et enda mer kritisk syn på menneskeheten.

mandag 11. oktober 2010

The wheels start rolling!

Hei! Da har bloggekarieren begynt. Denne bloggen kommer til å inneholde inneholde litt politikk, litt subjektiv kritikk mot dagsaktuelle saker samt anmeldelser av bøker og Musikk.

Måtte deres ører skånes for tekno til neste gang.

Jens